Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych działań

Podziel się

Miejsce obrad: Poznań Kongres Center, poziom 1, sala G

Wejście od ul. Śniadeckich 25, Brama Nr 1

 

Tłumaczenie: angielski/francuski/polski (tłumaczenie symultaniczne)

Poniedziałek | 4 października 2021 r.

Rejestracja | 8.00 - 9.30

Otwarcie - przemówienia powitalne | 9.30 - 10.00

Moderator: Karol Bujoczek, redaktor naczelny Top Agrar

 • Maciej Gołubiewski - Szef Gabinetu Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego
 • Witold Choiński - Prezes Związku Polskie Mięso
 • Philippe Borremans - Prezes UECBV

I SESJE TEMATYCZNE

SESJA I. Od pola do stołu (F2F) / Handel / ASF

10.00 - 10.45 Żywność dla przyszłości / Przyszłość systemów żywnościowych UE

 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności - Claire Bury, Zastępca Dyrektora Generalnego
  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Tassos Haniotis, Dyrektor / p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu - Denis Redonnet, zastępca dyrektora generalnego, główny urzędnik ds. egzekwowania przepisów handlowych

(Zakres: Przyszłość systemów żywnościowych UE, Strategia Farm to Fork, Kodeks Postępowania, Bezpieczeństwo żywnościowe, Zrównoważony rozwój, Podatek węglowy, Globalny handel i wyzwania)

10.45 - 11.15 Dyskusja

11.15 - 11.30 P r z e r w a   k a w o w a

11.30 - 12.25 ASF - co dalej?

 • Budimir Plavsic, Przedstawiciel Regionalny OIE w Moskwie
 • Mirosław Welz, Główny Lekarz Weterynarii
 • Rola Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF w PIWet-PIB w Puławach - dr Anna Szczotka-Bochniarz, Kierownik Zakładu Chorób Świń, Państwowy Instytut Badawczy Weterynarii
 • ASF a grupy sanitarne, sieciowanie agrobiznesu, grupy producenckie, integracja pozioma i pionowa - Wojciech Styburski, magister ekonomii, doktorant, rolnik, praktyk hodowca trzody chlewnej i bydła, z wykształcenia technik zwierząt. Karolina Krasicka-Maciorowska, Vestin Agro Consulting, praktyczne aspekty wdrażania bioasekuracji.

        Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

12.25 - 12.45 Dyskusja

12.45

Prezentacja filmu "Polska wołowina - od pola do stołu"

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

L u n ch

SESJA II. New Normal - Droga naprzód

13.30 - 14.45

 • Przeciwdziałanie uprzedzeniom i ustalanie faktów. Rola European Livestock Voice - Florence Ranson, konsultant ds. komunikacji UECBV, REDComms. Zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne i kwestie środowiskowe w przemyśle mięsnym - Andrea Bertaglio, dziennikarka specjalizująca się w tematyce zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych i kwestii środowiskowych

        Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 • New Normal, trendy konsumenckie - David Bosshart analityk rynku detalicznego i konsumenckiego, prezes Fundacji Duttweilera, davidbosshart.com;
 • Dyskusja

14.45 - 15.00 P r z e r w a   k a w o w a

15.00 - 16.15

 • Produkty mięsne i zrównoważone mięso przyszłości - Anna Olewnik, Prezes Firmy Mięsnej Olewnik; Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający Firmy Goodvalley
 • Opakowania hybrydowe dla przyszłości - Felix Cheung, naukowiec, publicysta, odkrywca technologii opakowań hybrydowych, Hong Kong

        Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 • Wieprzowina, nowe spojrzenie w ramach projektu "Pokonywanie barier w rozwoju sektora wieprzowiny" - Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso

        Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

 • 3G Grading / Budowanie marki wołowiny - Jean-François Hocquette, French National Institute for Agricultural Research.

        Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 • Raport ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO: Przyszłość konsumpcji na szybko rozwijających się rynkach konsumenckich: ASEAN czerwiec 2020 r. - Agnieszka Wierzbicka, Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt, Polska Akademia Nauk.

        Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 • Dyskusja

 

16.30 - 17.30 WEWNĘTRZNE SPOTKANIE AGM

18.00  BUFET "GET TOGETHER-BUFFET" z określonym obszarem YEMCo 

 

Wtorek | 5 października 2021 r. - część wewnętrzna

9.00 - 11.00

Wszyscy Członkowie proszeni są o odpowiedź na poniższy kwestionariusz do 1 października 2021: TUTAJ (patrz mailing 14681)
Równoległe spotkania Sekcji:

 • Sekcja Handlu Żywym Inwentarzem (LTS) - Interpretacja w PL /FR - AGENDA: TUTAJ (Doc. 23047)
 • Sekcja Przemysłu Mięsnego (MIS) - AGENDA: TUTAJ (Dok. 23050)
 • Sekcja Handlu Międzynarodowego (ITS) - PORZĄDEK OBRAD: TUTAJ (dok. 23051)

Przerwa na kawę

11.30 - 13.00
Wspólne posiedzenie trzech Sekcji (do udziału w tym posiedzeniu zapraszamy członków Zarządu i firmy stowarzyszone, które zazwyczaj nie uczestniczą w posiedzeniach Sekcji)
- AGENDA: TUTAJ (dok. 23048)
- Tłumaczenie ustne w języku EN/FR

We wszystkich posiedzeniach można uczestniczyć zdalnie.


13.30
Wizyta na Targach Polagra (zwiedzanie z przewodnikiem).