Konferencja Związku Polskie Mięso i Roczne Walne Zgromadzenie UECBV

W tym roku doroczne Zgromadzenie UECBV oraz Międzynarodowe Forum Sektora Mięsnego są organizowane w Poznaniu przez Związku Polskie Mięso w dniach 4-5 października 2021 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w ramach targów branży spożywczej POLAGRA.

 

Od pola do stołu – poprzez fabrykę. Międzynarodowa Konferencja Sektora Mięsnego

Międzynarodowi liderzy i przedstawiciele branży mięsnej będą dyskutować na tematy, które mają fundamentalne znaczenie dla branży. Omawiane będą między innymi zagadnienia takie jak: żywność przyszłości w kontekście szybko zmieniających się wzorów konsumpcji, krajobraz polityczny i jego implikacje dla sektora mięsnego w kontekście implementacji zielonego ładu i strategii „od pola do stołu”, znaczenie handlu w świecie post-COVID, a także wyzwania sektora wieprzowiny w czasach ASF.

Konferencja UECBV/YEMCo rozpocznie w poniedziałek 4 października 2021, i będzie poświęcona wyżej wymienionym wyzwaniom. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy. W ramach konferencji UECBV odbędą się również dyskusje przy okrągłym stole z udziałem prelegentów i uznanych ekspertów z branży mięsnej, którym uczestnicy będą mieli okazję zadawać pytania i przedstawić swoje poglądy. Podczas uroczystej kolacji, która odbędzie się tego samego dnia, tj. 4  października 2021 r. o godz. 18.00, uczestnicy będą mieli okazję zakosztować polskich dań, poznać tradycyjną polską gościnność.

Roczne Walne Zgromadzenie UECBV

Drugi dzień, wtorek 5 października 2021, będzie poświęcony spotkaniom technicznym grup roboczych UECBV, a także zaprosimy wszystkich chętnych do udziału w zwiedzaniu targów Polagra 2021 w towarzystwie naszego przewodnika.

Sponsor strategiczny

Patronat honorowy: